giá vật liệu tháng 5 tỉnh thái nguyên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 5 NĂM 2019

    Ngày 31/5/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 1196/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top