giá vật liệu tháng 5 tỉnh trà vinh

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH THÁNG 5 NĂM 2020

    Tháng 05 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số: 05/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top