giá vật liệu tháng 6 tỉnh đắk nông

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 22/7/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 1278/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top