giá vật liệu tháng 6 tỉnh đồng nai năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 06/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 3345/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top