giá vật liệu tháng 6 tỉnh lai châu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 09/7/2020 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số: 788/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
Top