giá vật liệu tháng 6 tỉnh sóc trăng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 10/7/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 06/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top