giá vật liệu tháng 7 tỉnh bà rịa-vũng tàu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 12/8/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 60/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top