giá vật liệu tháng 7 tỉnh bắc giang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 20 tháng 07 năm 2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số: 03/CBGVLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top