giá vật liệu tháng 7 tỉnh bạc liêu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU THÁNG 7 NĂM 2019

    Ngày 01/8/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số: 268/TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top