giá vật liệu tháng 7 tỉnh bình định

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 13/8/2020 Liên Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số: 146/TB-TC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top