giá vật liệu tháng 7 tỉnh đắk lắk năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 15/7/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 1995/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top