giá vật liệu tháng 7 tỉnh hải dương năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 31/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 07/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top