giá vật liệu tháng 7 tỉnh lạng sơn

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN THÁNG 7 NĂM 2019

    Ngày 31/7/2019 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành công bố số 07/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top