giá vật liệu tháng 7 tỉnh vĩnh long

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG THÁNG 7 NĂM 2019

    Ngày 08/8/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số: 1305/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top