giá vật liệu tháng 8 tỉnh an giang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 11 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Công bố số: 2734/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top