giá vật liệu tháng 8 tỉnh bà rịa-vũng tàu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 11/9/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công bố số 190/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top