giá vật liệu tháng 8 tỉnh bình phước

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 02 tháng 10 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành Công bố số: 2109/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top