giá vật liệu tháng 8 tỉnh long an

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LONG AN THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 29 tháng 8 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Long An ban hành Công bố số: 3123/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top