giá vật liệu tháng 8 tỉnh tây ninh năm 2019

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 30 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 2280/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
Top