giá vật liệu tháng 8 tỉnh thái bình năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 8 NĂM 2020

    Ngày 25/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 09/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top