giá vật liệu tháng 9 tỉnh bắc ninh 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 9 NĂM 2020

    Ngày 01/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 09/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top