giá vật liệu tháng 9 tỉnh bến tre 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE THÁNG 9 NĂM 2020

    Ngày 02/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số: 3344/TB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top