giá vật liệu tháng 9 tỉnh bình định

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH THÁNG 9 NĂM 2020

    Ngày 08/10/2020 Liên Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số: 184/TB-TC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top