giá vật liệu tháng 9 tỉnh đồng nai

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 22/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 5261/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top