giá vật liệu tháng 9 tỉnh đồng tháp

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 08/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số: 57/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top