giá vật liệu tháng 9 tỉnh kiên giang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 30/9/2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số: 1595A/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top