giá vật liệu tháng 9 tỉnh long an

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LONG AN THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 27/9/2019 Sở Xây dựng Tỉnh Long An ban hành Công văn số: 3587/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top