giá vật liệu tháng 9 tỉnh sóc trăng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 09 tháng 10 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 09/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top