giá vật liệu tỉnh bà rịa - vũng tàu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 02/6/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công bố số 36/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 + 5 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top