giá vật liệu tỉnh bà rịa-vũng tàu 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 12/8/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 60/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 03/7/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 54/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top