giá vật liệu tỉnh bà rịa-vũng tàu

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 12/8/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 60/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 03/7/2020 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 54/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 11+12 NĂM 2019

  Ngày 26/12/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 297/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11+12 năm 2019 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 11/11/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 3666/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 09/10/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 211/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 11/9/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công bố số 190/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top