giá vật liệu tỉnh bắc ninh

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 10/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 07/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 03/72020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 06/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 08 tháng 05 năm 2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 04/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
Top