giá vật liệu tỉnh bắc ninh

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 10 NĂM 2020

  Ngày 10/11/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 10/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 9 NĂM 2020

  Ngày 01/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 09/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 10/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 07/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 03/72020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 06/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 08 tháng 05 năm 2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số: 04/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
Top