giá vật liệu tỉnh bình dương 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Quý 3 NĂM 2020

    Ngày 14/10/2020 Liên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số: 3969/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Quý 2 NĂM 2020

    Ngày 31/7/2020 Liên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số: 2866/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top