giá vật liệu tỉnh bình dương

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Quý 3 NĂM 2020

    Ngày 14/10/2020 Liên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số: 3969/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top