giá vật liệu tỉnh cà mau 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 15/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 03/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 25/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 02/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top