giá vật liệu tỉnh cà mau

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 15/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 03/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 25/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 02/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 15/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 12/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 15/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 11/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 15/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 10/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 1 NĂM 2020

  Ngày 20/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 01/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top