giá vật liệu tỉnh cao bằng 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 20/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1133/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu cụm XD thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Ngày 31/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1203/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu tại các huyện của tỉnh Cao Bằng. Tải file...
Top