giá vật liệu tỉnh cao bằng

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 20/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1133/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu cụm XD thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Ngày 31/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1203/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu tại các huyện của tỉnh Cao Bằng. Tải file...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 22/5/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 600/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 4 NĂM 2019

  Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng Quý 4 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 2164/CBLS-SXD-STC ngày 20/11/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 2246/CBLS-SXD-STC ngày 29/11/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2019

  Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng Quý 3 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 1353/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 1384/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 2 NĂM 2019

  Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng quý 2 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 722/CBLS-SXD-STC ngày 24/5/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 773/CBLS-SXD-STC ngày 31/5/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải Tải...
Top