giá vật liệu tỉnh đăk lắk

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 11+12 NĂM 2020

  Ngày 16/11/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 3220/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11+12 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 8 NĂM 2020

  Ngày 17/8/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 2293/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 15/7/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 1995/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 11+12 NĂM 2019

  Ngày 15/11/2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 3126/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11+12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 17/9/2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 2460/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top