giá vật liệu tỉnh đắk nông 2020

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 22/7/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 1278/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 25/6/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 1104/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 3+4 NĂM 2020

  Ngày 01/6/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 919/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3+4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top