giá vật liệu tỉnh gia lai

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 30/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành công bố số: 02/2020/SXD-CBGVL về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
Top