giá vật liệu tỉnh hà giang 2020

  1. Nguyễn Hoa

    CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ GIANG QUÝ 1 NĂM 2020

    Ngày 10 tháng 04 năm 2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số: 19/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top