giá vật liệu tỉnh hà nam

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 28/9/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số: 2076/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng. Bấm...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 29/6/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1304/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng. Bấm...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM QUÝ 1 NĂM 2020

  Ngày 27/3/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 550/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 1 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng. Bấm...
Top