giá vật liệu tỉnh hòa bình 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 3 NĂM 2020

    Ngày 22 tháng 09 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 3056/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 2 NĂM 2020

    Ngày 19/6/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 1856/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top