giá vật liệu tỉnh hưng yên

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 25/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành công bố số III/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN QUÝ 4 NĂM 2019

  Ngày 06/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành công bố số IV/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 4 Năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN QUÝ 3 NĂM 2019

  Ngày 23/8/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành công bố số III/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 Năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 26/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành công bố số II/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top