giá vật liệu tỉnh khánh hòa 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 27/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 2287/CBGVL-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top