giá vật liệu tỉnh nghệ an

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 06/10/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 2881/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 4 NĂM 2019

  Ngày 06/1/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 42/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 3 NĂM 2019

  Ngày 03/10/2019 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 3029/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 03/7/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 1794/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top