giá vật liệu tỉnh phú thọ

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ QUÝ 4 NĂM 2020

  Ngày 07/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành công bố số 1743/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 24/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành công bố số 1225/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 06/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành công bố số 463/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top