giá vật liệu tỉnh quảng bình

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 3 NĂM 2020

  Ngày 28/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 3273/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 2 NĂM 2020

  Ngày 22/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 2435/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 4 NĂM 2019

  Ngày 12/2/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 419/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 3 NĂM 2019

  Ngày 27/9/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 3375/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top