giá vật liệu tỉnh quảng ngãi

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 15/11/2019 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số: 3474/SXD-KT&VL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 17/9/2019 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số: 2761/SXD-KT&VL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 09/8/2019 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số: 2351/SXD-KT&VL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top